Københavns Kommune, Materiel og Bygninger har gennem flere år haft et godt og konstruktivt samarbejde med R&M-EL. Samarbejdet har alle årene bygget på gensidig tillid og gensidig respekt.

Jeg har på intet tidspunkt oplevet, at dette er blevet misbrugt eller ikke opfyldt. Jeg har alle årene oplevet en konstruktiv tilgang til løsning af opgaverne og altid med forslag til en forbedret opgaveløsning.