Om man vælger den detaljerede energimåling eller den overordnede energiovervågning, så kan vores kunder altid være sikre på, at vi i alle tilfælde vil tilbyde konkrete løsningsforslag og opsætte realistiske mål for energioptimering. Vores energirådgivning foregår ud fra kundes specifikke behov, da ingen løsninger er ens.

ENERGIMÅLING

En energirapport vil belyse de mulige energibesparelser, som findes i virksomheden. Den er resultatet af en grundig analyse af det nuværende forbrug og de eksisterende installationer hos virksomheden. For at realisere størst mulige energibesparelser skal løsningerne i energirapporten vælges ud fra den enkelte kundes behov.

Læs mere…

ENERGIOVERVÅGNING

For at opnå størst muligt udbytte af et energioptimeringsprojekt anbefaler R&M-EL, at man løbende har overvågning af sit energiforbrug. Opsamling af energidata er en forudsætning for at opnå besparelser og giver samtidig mulighed for at opdage tekniske fejl som læk i vandrør, fejlindstillinger mv.

Læs mere…