For at opnå størst muligt udbytte af et energioptimeringsprojekt anbefaler R&M-EL, at man løbende har overvågning af sit energiforbrug. Opsamling af energidata er en forudsætning for at opnå besparelser og giver samtidig mulighed for at opdage tekniske fejl som læk i vandrør, fejlindstillinger mv.

Hvordan ved I om I bruger for meget energi?

Mange virksomheder opdager først for sent, at de har haft et unødigt højt energiforbrug. Overvåger man ikke sit energiforbrug er det oftest umuligt at kunne forklare årsagen til et stort spild ved årets udløb, når regningen fra energiselskabet kommer. Der er derfor mange penge at spare ved at energiovervåge sit forbrug, og det er let at komme i gang.

R&M-EL samarbejder med KeepFocus omkring energidata og energiovervågning og benytter KeepFocus’ system til overvågning.

Der er mange fordele ved energiovervågning

Energiovervågning giver først og fremmest mulighed for automatisk at kunne måle energiforbruget uden at skulle bruge tid på manuelle aflæsninger.

Den energiansvarlige i en bygning har via KeepFocus adgang til EnergyGuarden, hvor data på el, vand og varme mv. kommer ind automatisk, og der er et stort udvalg af muligheder for at sammenligne data, sætte alarmer, analysere, o.l.

Sådan kommer du i gang

Alt det kræver at energiovervåge din virksomheds energiforbrug er, at energimålerne har mulighed for at sende data, og at der bliver installeret en eller flere automatiske dataloggere.
R&M-EL kan stå for installationen af dataloggere. Du kan kontakte os her for mere information eller læse mere om vores referencer her.


Kontakt os

Vores referencer

KeepFocus giver mulighed for at sætte alarmer, som man selv kan bygge op efter behov. Man kan f.eks. sætte alarmer ved højt mindsteforbrug, der kan identificere fejlkilder som læk i et vandrør, fejlindstillinger på varmeanlæg, defekte elektriske apparater, stort standbyforbrug mv. På den måde kan man hurtigt agerer på fejlene og opnå store energibesparelser.

Derudover er der mulighed for at følge energiforbruget live og fremvise det på en skærm, Ipad eller lignende i virksomheden.

Ændring af adfærden i en bygning kan give store besparelser stort set uden investeringer

Adfærden i en bygning er i højeste grad afgørende for bygningens energiforbrug. Adskillige forskningsundersøgelser viser, at man via oplysning om energiforbruget i en bygning opnår besparelser på 5-10%.

R&M-EL er partner med KeepFocus, der står for alt softwaren til indsamling samt opfølgning af energidata.

Til brugerne i en bygning har man adgang til såkaldte GreenBoards. GreenBoards viser udviklingen i forhold til det, der ønskes at benchmarkes med, og udviklingen vises (hvor muligt) i kr. og øre for at gøre det mere håndgribeligt for den enkelte.

Samtidigt er der på GreenBoardet koblet et socialt medie, Idékassen, hvor brugerne/medarbejderne kan komme med forslag til, hvordan det kan gøres endnu bedre end i dag, kommentere på hinandens forslag, osv. GreenBoardet kan vises på alle skærme, der har adgang til internettet (computer, Ipads, informationsskærme, Smart Phones, o.l.). Dette giver mulighed for involvering af brugerne.

Har I for travlt til selv at sætte energialarmer og følge op på forbruget?

Det er vigtigt at alarmgrænser justeres efter ændringer i energiforbruget for at kunne finde unormale udsving. Det er her, at der er rigtig store energibesparelser at hente. Flere virksomheder har ikke selv tiden til at konstant følge op på energiforbruget. Derfor tilbyder R&M-EL at påtage sig ansvaret for at sætte alarmer og følge op på energiforbruget for jer, og vi kan også rykke ud i tilfælde af akutte tekniske fejl. Kontakt os for yderligere information.