Vi har sat som mål at reducere vores energiforbrug og forbrug af naturressourcer, herunder CO2, med minimum 30 inden år 2015. Vi måler blandt andet på følgende forhold: elforbrug, benzinforbrug og materialeforbrug.

Et af R&M-ELs fokusområder er energioptimering. Derfor er det naturligt for os, at vi ønsker at minimere miljøbelastningen under gennemførelsen af projekter.

Derudover fokuserer vi også på at sikre vores ansatte et godt arbejdsmiljø gennem anvendelse af ArbejdsPladsVurderinger (APV). Arbejdsmiljømæssige (APV) og miljømæssige hensyn integreres i projektgranskningen og planlægningen allerede fra starten af. Samtidig fokusere vi på, at reducere belastningen af miljøet gennem f.eks. det rigtige materialevalg samt procedure for affaldshåndtering.