Et af de vigtigste parametre for at sikre bedst mulige kvalitet, sikkerhed og miljørigtige handlinger er strukturerede processer og retningslinjer for styring af projekter. R&M-EL har derfor investeret store ressourcer i at implementere en detaljeret projektstyringsproces. Samtidig gør vi en stor indsats for hele tiden at evaluere vores præstation. Derfor vil du som kunde blandt andet modtage mindre elektroniske tilfredshedsundersøgelser, som vi håber du vil udfylde. R&M-ELs kvalitetsstyringsproces har siden 2010 været Lekon certificeret (Lekon er en kontrolinstans udpeget af Sikkerhedsstyrelsen).

R&M-EL har siden 1988 dokumenteret sikringen af kvalitet, sikkerhed og miljø. R&M-EL har investeret store ressourcer i at implementere en detaljeret projektstyringsproces, der dækker områderne:

  • KS: Kvalitetssikring af installationsarbejde
  • SKS: Sikkerhedskvalitetssikring
  • MS: Miljø- og arbejdsmiljøsikring

For at sikre at hvert skridt udføres arbejdsmæssigt korrekt benytter R&M-EL en række tjeklister og faste procedurer, der altid skal følges før arbejdet kan fortsætte. For større entrepriser består processen af 34 processkridt. R&M-EL’s kvalitetsstyringsproces har siden 2010 været Lekon certificeret (Lekon er en kontrolinstans udpeget af Sikkerhedsstyrelsen).

Lekon-Certificering-SKS-godkendt-2014

Om kvaliteten

Formålet med projektstyringsprocessen er først og fremmest at sikre at arbejdet udføres i henhold til kundens forventninger og at det udføres håndværksmæssigt korrekt. Arbejdet sikres ved at der løbende gennemføres tilsyn i form af proceskontrol. Før aflevering af større byggesager foretages der ligeledes en intern slutkontrol.

Om sikkerhed

Projektstyringsprocessen har ligeledes til formål at forebygge sikkerhedsmæssige problemer, der kan udvikle sig til personskader eller større skader på bygninger eller materiel. Dette gøres blandt andet gennem brug af interne afvigerrapporter, der løbende gennemgås med henblik på at udvikle fremtidige procedurer, der minimerer eller fjerner situationer, hvor der kunne opstå problemer.

Om miljø og arbejdsmiljø

Et af R&M-EL’s fokusområder er energioptimering. Derfor er det naturligt for os, at vi ønsker at minimere miljøbelastningen under gennemførelsen af projekter. Derudover fokuserer vi også på at sikre vores ansatte et godt arbejdsmiljø gennem anvendelse af ArbejdsPladsVurderinger (APV). Arbejdsmiljømæssige (APV) og miljømæssige hensyn integreres i projektgranskningen og planlægningen allerede fra starten af. Samtidig fokusere vi på, at reducere belastningen af miljøet gennem f.eks. det rigtige materialevalg samt procedure for affaldshåndtering.