DETAILHANDLEN

R&M-EL er specialister i løsninger og rådgivning til detailhandlen og har samtidig stor erfaring i at installere fleksible løsninger med fokus på energioptimering til butikker og supermarkeder. Vi ved hvor vigtigt det er at kunne gennemføre projekter med mindst muligt gene for kunderne.

Elinstallationerne i en butik kan have stor indvirkning på kundeoplevelsen. R&M-EL har igennem mange år arbejdet for nogle af Danmarks største detail virksomheder. Vi har bl.a. stor erfaring i at kunne levere den rigtige belysning på den mest energivenlige måde. Samtidig arbejder vi med LEAN for at kunne sikre, at vi gennemfører projekter hurtigst muligt, og med mindst mulig gene for kunderne. De nyeste intelligente løsninger til detailhandlen giver mulighed for fuldt fleksible løsninger, der gør det muligt nemt at ændre placering af armaturer, spots, lysstyrke mv., når man flytter rundt på sine spotvarer og udstillinger. I tillæg til dette kan intelligente løsninger samtidig tilpasse lyset til de funktioner der udføres i butikken. Herved kan man opnå store energibesparelser.

Læs vores referencer vedrørende Detailhandlen

Mulige løsninger inden for detailhandlen:

 • Optimering af butiksbelysning
 • Installation af Dynalite – Intelligent lysstyring
 • Talevarsling
 • Energimåling og overvågning
 • Udskiftning af el-tavler
 • Butiksrenovering

FORSKNING & UDDANNELSE

R&M-EL har i flere årtier haft stor erfaring med at arbejde for Danmarks største institutioner inden for uddannelse. Derfor besidder vi stor erfaring omkring optimering af de elektriske installationer for universiteter, gymnasier og skoler mv. Vi har bl.a. erfaring med at kunne udføre arbejde i ATEX-områder (eksplosionsfarlige områder).

R&M-EL er valgt som tilkaldevagt for flere forskning og administrationsbygninger, hvilket betyder, at vi overvåger bygningens installationer uden for arbejdstid og rykker ud i tilfælde af CTS alarmer. Derudover fungerer vi som hus-elektriker for flere skoler og gymnasier.

Læs vores referencer vedrørende Forskning & Uddannelse

Mulige løsninger inden for Forskning & Uddannelse

 • Optimering af belysning
 • ATEX
 • Renoveringer
 • Energimåling og overvågning
 • Udskiftning af el-tavler

KONTOR & ADMINISTRATION

Vi ved hvor vigtigt det rigtige indeklima og arbejdsmiljø er, når man tilbringer hele dagen på sit arbejde i en branche som kontor og administration.

I nutidens samfund er det blevet populært med større kontorlandskaber, både åbne og lukkede, som stiller store krav til den enkelte medarbejdes individuelle behov mht. elektriske installationer og belysning. Det har indvirkning på produktiviteten på en arbejdsplads, at man har den rigtige belysning, temperatur og indeklima. R&M-EL har ydet rådgivning til mange virksomheder omkring valg af de rigtige løsninger samt installation af løsningerne. I de fleste virksomheder findes der et stort energioptimeringspotentiale i at installere intelligente løsninger, der kan udnytte dagslyset samt tilpasse belysning, temperatur, luftkvalitet mv. til adfærden og aktiviteten i bygningen.

Læs vores referencer vedrørende Kontor & Administration

Mulige løsninger inden for Kontor & Administration:

 • Intelligent belysning
 • Behovsstyring af varme og ventilation
 • Energimåling og overvågning
 • Renoveringsopgaver

HOTEL & RESTAURATION

Indenfor hotel og restauration findes der et forholdsvist højt energiforbrug og derfor findes der også et stort potentiale for energioptimering. R&M-EL har analyseret adskillige danske hotellers energiforbrug og gennemført gennemgående renoveringer af disse med henblik på energibesparelser.

Indbydende belysning og en grøn profil kan være vigtige salgsparametre for et hotel eller restaurant. Det store energiforbrug betyder også, at der er et stort potentiale for optimering. En stor del af energiforbruget på et hotel går til oplysning af fælleslokaler, der ofte står tændt 24 timer i døgnet. Derudover er der også et stort potentiale i at sikre, at værelsernes energiforbrug minimeres, når disse står tomme. De nyeste intelligente løsninger giver blandt andet mulighed for at forbinde bookingsystemet med styring af belysning og varme på værelserne, hvilket kan sikre store besparelser. For restauranter findes potentialet i optimering af køkkenet.

Læs vores referencer vedrørende Hotel & Restauration

Mulige løsninger inden for Hotel & Restauration:

 • Optimering af gangbelysning
 • Optimering af specialbelysning
 • Installation af Dynalite- intelligent styring af værelser mv.
 • Energimåling og overvågning
 • Renoveringsopgaver