FAKTA

Projektperiode

Januar – August 2015

Bygherre:

DTU Campus Service

Rådgiver:

Rambøll

Belliggenhed:

Kemivej, 2800 Kgs. Lyngby

Resultat af projektet:

Nye arbejdsstationer og en ny netværksinstallation.

R&M-ELs opgaver

  • Demontering af ekst. installation.
  • Etablering af nye og større føringsveje
  • Etablering af nye arbejdsstationer
  • Etablering af nye Cat 6A netværksinstallationer inkl. fiberbackbone og nye krydsfelter.

Beskrivelse af projekt

I forbindelse med en omstrukturering var installationerne i Kemiinstituttets bygning 206 og bygning 207 ikke længere tilstrækkelige lige som netværksinstallationerne ikke længere levede op til det man kunne forvente af moderne forsknings- og undervisningsfaciliteter.

Der er derfor sket en udvidelse af de eksisterende føringsveje lige som der er fremlagt nye installationer til arbejdsstationer på alle etager i begge bygninger.

Der er ligeledes fremlagt en komplet ny Cat6A netværksinstallation inkl. nye krydsfelter, fiberbackbone mv.

Dette er alt sammen mens der har været udført såvel forskning og undervisning i laboratorierne, hvilket har krævet en ekstrem grad af planlægning helt ned på lokale og minutniveau for at det har kunnet lade sig gøre. Ydermere blev der undervejs fundet bly i mange af de vægge, plader mm., som der skulle arbejdes i, hvilket ligeledes er blevet koordineret og taget højde for.

lignende projekter

Ansvarlig for projekt

Michael Holm-Christensen

Adm. direktør