R&M-EL hjælper Greve Kommune med at aflæse og analysere deres forbrug, så der spares på energien.

LØSNING

  • Installation af dataloggere til opsamling af målerdata.
  • Visualisering af forbrugsdata 24 timer i døgnet til efterfølgende analyse.
  • Identifikation af besparelser gældende for el, vand og varmeforbrug.

Kundefordele

Forbrug

Styr på energiforbruget for både varme, el og vand.

Kontrol døgnet rundt

24 timers adgang til brugerflade hos KeepFocus.

Forbrugsdata

Aflæsning og analyse af forbrugsdata.

Målerdata

Automatisk opsamling af målerdata.

besparelse pr. år

besparelse på energiforbruget om året

CO2

CO2-udslippet nedbringes med 520 ton om året.

Greve Kommune har indgået en ESCO-aftale med Siemens A/S om optimering af bl.a. varme- og ventilationssystemer på kommunens 11 skoler. Næste fase omhandler kommunens mange daginstitutioner, idrætsanlæg og Kulturhuset Portalen, hvor der investeres omkring 51. mio. kroner i energibesparende teknologi.

Greve Kommune ønsker at være en foregangskommune på klimaområdet og har efterfølgende tiltrådt Den Europæiske Borgmesterpagt, som forpligter kommunen til at reducere udledningen af drivhusgassen CO2 med mere end 20 % i 2020.

I relation til dette skal kommunens energiforbrug registreres og analyseres med netop henblik på energibesparelser, så man kan få et overblik over, hvor der er spild og hvor meget der spares. For at optimere denne proces blev R&M-EL kontaktet, pga. af deres erfaring med installation af KeepFocus dataloggere til opsamling af målerdata.

Fordele ved opsamling af målerdata

Beslutningen om den store investering har Greve Kommune taget ud fra det synspunkt, at hvis reduktionen af CO2-udledningen gribes an på den rigtige måde, så kan der opnås økonomiske besparelser for borgere og erhverv og skabes en bedre kommune at bo, arbejde og drive virksomhed i. Det sikrer Greve Kommune ved at omsætte klimaudfordringen til et spørgsmål om blandt andet at gennemføre energibesparelser. Når der spares på energien, kan der også spares penge.
En datalogger er en måle-enhed, der opsamler og videresender data vedrørende forbruget af vand, varme og el. R&M-EL har været rundt i kommunens mange forskellige institutioner for at installere disse, så kommunen vil få et detaljeret oveblik over deres forbrug.

Kommunens investeringer forventes at give en årlig besparelse på varme-, el- og vandregningerne på omkring 3,1 mio. kroner om året. Dette svarer til 22 % på energiforbruget, hvilket betyder, at der spares 526 ton CO2. Disse tal er på baggrund af tiltag såsom udskiftning og optimering af ventilationsanlæg, renovering af belysning, etablering af solecelleanlæg og styring af brugsvand og varmeanlæg.

Registrering døgnet rundt

R&M-EL er partner med KeepFocus, der står for alt softwaren til indsamling samt opfølgning af energidata. De installerede dataloggere i Greve Kommune vil sende målerdata direkte videre til KeepFocus’ servere døgnet rundt. Denne 24 timers automatiske opfølgning på forbruget gør kommunen i stand til at blandt andet at identificere stand-by forbrug, når alle ansatte har forladt de enkelte bygninger.
Samtidig er registrering af energidata også en forudsætning for at kunne skabe adfærdsændringer. Adfærden i en bygning er i højeste grad afgørende for bygningens energiforbrug. Adskillige forskningsundersøgelser viser, at man via oplysning om energiforbruget i en bygning opnår besparelser på 5-10%. Via KeepFocus har Greve Kommune adgang til et webbaseret analyseværktøj kaldet for EnergyGuard, hvor data på el, vand og varme kommer ind automatisk, og der er et stort udvalg af muligheder for at sammenligne data, sætte alarmer, analysere, o.l.

Samtidig har Greve Kommune mulighed for at have en infoskærm i nærmiljøet, som viser et patenteret GreenBoard, som viser udviklingen i forhold til det, der ønskes at benchmarkes med, og udviklingen vises (hvor muligt) i kr. og øre for at gøre det mere håndgribeligt for den enkelte.

KeepFocus giver også mulighed for at sætte alarmer, som man selv kan bygge op efter behov. Man kan f.eks. sætte alarmer ved højt mindsteforbrug, der kan identificere fejlkilder som læk i et vandrør, fejl på elektriske installationer mv. På den måde kan man agerer på fejlene og opnå store energibesparelser.

Installation af dataloggerne bidrager til, at vi når i mål med de ønskede besparelser. Det kan være med til at bringe Greve Kommune endnu længere frem på klima- og energiområdet – og forbedre indeklimaet i kommunens bygninger.

Hans BarlachBorgmester, Greve Kommune

CASE-STORY

Download vores trykte case-story om Greve Kommune.

DOWNLOAD (PDF)

lignende projekter

Ansvarlig for projekt

Michael Holm-Christensen

Adm. direktør