Kvickly i Holte fører an på energiområdet. Coop har taget næste skridt mod deres mål om at reducere det samlede energiforbrug i deres butikker. Kvickly i Holte har i samarbejde med R&M-EL installeret fuld LED-belysning i butikken.

LØSNING

  • Opsætning af LED-armaturer med intelligent styring via Dynalite.
  • LED-spots.
  • Dynalite
  • Touch-panel til styring af lysscenarier

Kundefordele

Miljø

En grønnere og miljøbevidst profil udadtil.

LED

Nymoderne LED-armaturer med lave driftudgifter og længere levetid.

Lysniveau

Et roligt og klart lysniveau.

Lysscenarier

Programmering af tre forskellige lysscenarier tilpasset den enkelte arbejdsfunktion.

reduktion af omkostningerne på belysningen

besparelse pr. år

besparelse på elregningen om året

Coops ansvarlighedsrapport for 2011 fremhæver, at Coop gør, hvad de kan for at ”holde orden i eget hus” og spare på ressourcerne. Siden 2009 har ledelsen arbejdet på at få installeret en række forskellige tekniske løsninger, der er med til at spare på energiforbruget – og Kvickly-butikken i Holte er ingen undtagelse.

Miljørigtig belysning 

Coop har længe været på udkig efter de rette LED-armaturer med den rigtige lyskvalitet, som kunne leve op til de ønskede krav på 700 lux og samtidig være med til at give butikken markante besparelser på energien.

For at kunne træffe den rigtige beslutning udviklede R&M-EL i samarbejde med Philips tre forskellige energirapporter med hver deres potentielle løsningsforslag:

  • Traditionel løsning med T5 armaturer inkl. lysstyring
  • LED-armaturer
  • LED-armaturer m/intelligent styring via Dynalite

På trods af en højere pris faldt valget på løsningsforslag 3. Dette skyldes, at løsningen sikrede større energibesparelser og havde en kortere tilbagebetalingstid.

Den valgte løsning består udelukkende af LED-belysning i butikken som styres intelligent via Philips Dynalite, hvilket på nuværende tidspunkt er et unikt tilfælde inden for fødevarebranchen. Fordelen ved LED-armaturer er ud over et lavere energiforbrug, at de har lavere driftsudgifter og længere levetid. Det betyder blandt andet, at man ikke skal skifte lyskilder så ofte.

CO2

CO2-udslippet nedbringes med 430 ton om året.

Vores kunder skal have de bedste omgivelser at gøre deres indkøb i, og samtidig ønskede vi at finde nogle armaturer, som vi kunne være bekendte at sætte op – både mht. vores egne energimål, men også mht. udseende. De valgte LED-armaturer fra Philips lever op til disse ønsker”, siger Lars Zschau, der er teknisk konsulent hos Coop.

Intelligent belysning – Dynalite

Philips Dynalite giver mulighed for at styre LED- belysningen intelligent efter behovet i butikken. En analyse af de forskellige belysningsbehov viste et behov for tre forskellige scenarier: rengøringsbelysning, belysning ved opfyldning af varer og belysning i butikkens åbningstider.

Erfaringer har vist, at der er store besparelser at hente hjem ved at justere lysstyrken til forskellige niveauer i løbet af dagen på en arbejdsplads, hvor arbejdsopgaverne er forskellige. Ved at tilpasse lysniveauet i Kvickly-butikken efter de tre førnævnte scenarier er der mulighed for at spare endnu flere penge samt få et lavere elforbrug. Hermed opnår man en energibesparelse, da der kun er den nødvendige mængde af lys. F.eks. slukkes alle spots, når der gøres rent og lyset dæmpes. De tre scenarier er blevet programmeret til at kunne blive styret automatisk via Dynalite, men de kan samtidig styres manuelt via et touch-panel.

En grønnere fremtid

Kvickly-butikken i Holte vil blive en forløber for mange andre butikker med udelukkende LED-belysning, da det valgte lyskoncept vil blive ført videre ved kommende renoveringsopgaver i andre Coop-ejede butikker ifølge teknisk chef i Coop Lars Zschau. Målet er fortsat at sænke det samlede energiforbrug og udvide Coops allerede godt etablerede grønne profil.

Der er en forventning om, at Kvickly i Holte kan se frem til en besparelse på godt 250.000 kroner årligt på energiregningen, hvilket svarer til en reducering af omkostningerne på belysningen på ca. 70 %.

Løsningen passer derfor fint til Coops vedvarende ønske om at spare energi. I 2011 endte Coop med besparelser på ca. 11.400.000 kWh samlet i deres butikker.

lignende projekter

Ansvarlig for projekt