Mæt Café deltager i et pilotprojekt med R&M-EL skabt på baggrund af København Kommunes klimaplan.

Mæt Café er en kvalitetsbevidst café placeret i Valby Kulturhus. Caféen er medlem af Grønne Erhverv, som er Københavns Kommunes netværk for virksomheder, der frivilligt arbejder med klima og miljø.

Det er gennem dette medlemskab, at cafeen har valgt at blive testvirksomhed i et pilotprojekt skabt af energi-installatør R&M-EL i samarbejde med netop Københavns Kommune. Et projekt, som er skabt på baggrund af København Kommunes ønske om at få alle handels- og servicevirksomheder til at nedsætte deres elforbrug med 20 % inden år 2025.

Nyt energikoncept skaber overblik
Pilotprojektet fokuserer på at udvikle en simpel og billig metode til at kunne påvise energioptimeringspotentialet i de små og mellemstore virksomheder. R&M-EL har ud fra deres erfaring inden for energirådgivning observeret, at mange er uvidende omkring deres muligheder eller er afvisende pga. omkostningstunge energirapporter.
Derfor har R&M-EL udarbejdet et energikoncept, som nemt giver overblik over besparelsesmulighederne og er vejen til at stoppe spild og få et lavere energiforbrug både på kort og langt sigt.

Energiscreening hos Mæt Café
Energikonsulenter fra R&M-EL foretog en energiscreening hos Mæt Café, hvor hele caféens areal blev gennemgået. De mulige besparelser blev primært fundet ved optimering af køle- og fryseskabe samt adfærd.

R&M-EL fandt bl.a. frem til utætte tætningslister i enkelte kølebokse, som anslås til at betyde et merforbrug på 10-15 %. Enkelte belysningsarmturer ville med fordel kunne udskiftes med LED armaturer inkl. automatisk tænd/sluk-funktion og dagslysstyring, som kan betyde op til 70 % besparelse på belysningen.

”Mange caféer er uvisse om, hvor mange penge de rent faktisk kan spare ved blot at ændre den måde, de arbejder på – fx ved brugen af diverse køkkenelementer eller ved at ændre deres kølebehov”, udtaler energikonsulent Claus Harrison, R&M-EL. Han uddyber, at en ændring af ens adfærd er generelt et område, hvor man kan finde store besparelser i køkkener.

Ambitiøse grønne målsætninger

Bestyreren af cafeen, Thomas Simpson, har en personlig holdning til at spare på energien og passe på miljøet, og er desuden begejstret for de solceller, som er installeret på taget. Samtidig mener han, at det er fjollet ikke at se på bundlinjen – en fremtidig fast besparelse er en økonomisk gevinst. ”Vi ligger jo i Valby Kulturhus, som er en del af Københavns Kommune og rent moralsk set, så forpligter dette os til at leve op til visse standarder”, udtaler han. Standarder, som kommer til udtryk i de målsætninger, som Københavns Kommune har sat op i deres ’KBH 2025 Klimaplan’ og som Grønne Erhverv er med til at få gennemført.

Fakta om Grønne Erhverv

  • Københavns Kommunes netværk for virksomheder, der ønsker at reducere deres miljøpåvirkning og samtidig spare penge eller opnå en markedsmæssig fordel.
  • Hører under Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
  • Deres ambition er at gøre miljøarbejdet let, relevant, forretningsorienteret og sjovt.
  • Har ca. 1.000 medlemmer.

Københavns Kommune har høje målsætninger om at spare på energien og blive CO2-neutrale, og i den forbindelse er det rigtig vigtigt, at vi har virksomhederne med os. Mæt Café og R&M-EL er gode eksempler på virksomheder, som frivilligt ønsker at bidrage til dette og være med til at løfte denne opgave med at få energibesparelser igennem”, udtaler Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv.

.

”Københavns Kommune har høje målsætninger om at spare på energien og blive CO2-neutrale, og i den forbindelse er det rigtig vigtigt, at vi har virksomhederne med os. Mæt Café og R&M-EL er gode eksempler på virksomheder, som frivilligt ønsker at bidrage til dette og være med til at løfte denne opgave med at få energibesparelser igennem”, udtaler Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv.

R&M-EL og Grønne Erhverv arbejder på, at pilotprojektet resulterer i, at flere service- og
handelsvirksomheder vil få øjnene op for den enkle og økonomisk fordelagtige måde at energioptimere på.

R&M-ELs energikoncept sikrer:

En simpel og billig metode til at kunne påvise energioptimeringspotentiale på uden at investere i omkostningstunge rapporter.

Løsninger til at stoppe spild og få et lavere energiforbrug både på kort og langt sigt.

Hurtige, holdbare og langsigtede forandringer implementerede i dagligdagen.

Bedre komfort og arbejdsmiljø.

En grønnere profil og grøn samvittighed

Lignende projekter

Ansvarlig for projekt

Lars Elmvang

Bestyrelsesmedlem