Energimålinger gav elbesparelser gennem indblik, viden og en grønnere bevidsthed.

Restaurant Mielcke & Hurtigkarl laver gastronomiske oplevelser bestående af fem til syv retter, og med det følger et forholdsvis højt energiforbrug pr. gæst.

Restauranten deltog i energiprojektet ”Mobil datalogning af el-forbrug”, som Grønne erhverv i Københavns Kommune gennemførte i samarbejde med firmaet R&M-EL i 2014-2016.

Efterfølgende har Mielcke og Hurtigkarl reduceret elforbruget med 13 % ved at købe en energivenlig opvaskemaskine og få fjernet standbystrømmen fra en række apparater, herunder fra et induktionskomfur, der anvendte 500W i standbystrøm 24 timer i døgnet. Den investering er tjent hjem på 3,2 år. Restauranten har også haft fokus på energirigtig adfærd, og her har de sparet 10 % eller ca. 8.000 kr./år på elregningen. Desuden tester de mulige LED-pærer, lufttæppe foran kølerum og optimering af køling.

”Før projektet vidste vi ikke, hvor meget eller hvor henne vi brugte energien. Datalogningen gav os et indblik, som har givet os en grønnere bevidsthed”, forklarer ejer Jan Hurtigkarl.

Download vores case:

Stort standbyforbrug blev reduceret med nyudviklet løsning

Energimålingerne viste et stort standbyforbrug fra en række elektriske apparater. Udover standby på induktionskomfuret viste målingerne, at ventilationen stadig kørte på lavt blus, selvom man troede, at den var slukket, og det samme var tilfældet for en række elektriske apparater.

For at fjerne det unødige strømforbrug installerede R&M-EL en nyudviklet løsning, som automatisk slukker for det unødvendige strømforbrug uden for arbejdstiden. Der kan programmeres selvstændige slukketider for hvert enkelt apparat, og det er muligt at forlænge tiden, hvis man har brug for det. Løsningen er tjent hjem på under 2 år.

Adfærd medførte 10 % besparelse og grøn bevidsthed I samarbejde med firmaerne Groconsult og R&M-EL blev der gennemført en adfærdskampagne i restauranten, som resulterede i, at personalet fik stor fokus på at slukke for apparater, der ikke var i brug, samt på at finde nye måder at udnytte energien mest muligt på.

Et eksempel på ændringen i adfærden kan ses på figuren her under, der viser energiforbruget på kaffemaskinen. Førhen stod den tændt fra de første mødte om morgenen. I løbet af adfærdskampagnen blev personalet bedre og bedre til kun at tænde den, når det var nødvendigt.

FAKTA

  • Mielcke og Hurtigkarls årlige besparelsespotentiale er vurderet til 27.360 kWh.
  • Gennem tekniske løsninger har restauranten sparet 11.693 kWh svarende til 13 %.
  • Tilbagebetalingstid for de implementerede løsninger er 3,2 år. • Gennem adfærdsændringer har restauranten sparet 10 % svarende til 8395 kWh.

R&M-EL har udviklet metoden, hvor energiforbrug måles direkte i restauranternes eltavle. Det konkrete elforbrug måles fordelt på forskellige grupper (og fordeles dermed på apparater m.v.). Via en touch-skærm vises det reelle forbrug til restaurantens ansatte, som kan følge med i, hvordan og hos hvilke apparater energiforbruget finder sted. Metoden er billigere og mere præcis end eksisterende metoder. R&M-EL stod for projektledelse og vejledning af restauranterne.

lignende projekter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment