R&M-EL har igennem flere år arbejdet for Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Ejendoms drift og service.

Opgaverne består af mange forskellige opgavetyper, som skal udføres i alle Københavns Kommunes ejendomme og anlæg dvs. mindre el-tekniske serviceopgaver som for eksempel:

 • udskiftning af forskelligt kontaktmateriel
 • udskiftning af belysning inde som ude inkl. styring
 • tilslutning af hårde hvidevarer
 • service på ABDL anlæg
 • gennemgang af elinstallationer i forbindelse med sikkerhedsattester
 • mindre ombygninger
 • udskiftning af tavler
 • udskiftning af sportspladsbelysning
 • udførelse af datainstallationer
 • servicering af solcelleanlæg
 • servicering af sikkerhedsbelysningsanlæg
 • service på styring for diverse varmecentraler m.m. samt udvidelser i den eksisterende bygningsmasse.

Dette stiller ofte store krav til fleksibiliteten, da bygningerne er i drift mens opgaverne udføres. Derudover rådgiver R&M-EL omkring energioptimering og grønne løsninger.

Københavns Kommune, Materiel og Bygninger har gennem flere år haft et godt og konstruktivt samarbejde med R&M-EL. Samarbejdet har alle årene bygget på gensidig tillid og gensidig respekt.

Jeg har på intet tidspunkt oplevet, at dette er blevet misbrugt eller ikke opfyldt. Jeg har alle årene oplevet en konstruktiv tilgang til løsning af opgaverne og altid med forslag til en forbedret opgaveløsning.

Jens-Kristian Jacobsen, enhedschef – Materiel og Bygninger, Københavns Kommune

Lignende referencer