Trods et lavt el-forbrug pr. kunde kan den københavnske restaurant Radio alligevel spare yderligere på både adfærd og tekniske løsninger.

Restaurant Radio fokuserer på ny gastronomi og ønsker en bæredygtig profil. Deres deltagelse i Københavns Kommunes projekt om udvikling af en ny metode til måling af energiforbrug viste, at de også på energiforbrug lever op til dette ønske. De var således en af projektets bedste restauranter set i forhold til el-forbrug per kunde.

Trods dette viste projektet, at Radio kan reducere energiforbruget yderligere gennem nye arbejdsmetoder og ved at udskifte en ellers næsten ny opvaskemaskine med en mere energivenlig model. Og også på lyset kan restauranten spare ved at udskifte til LED-pærer.

”Vi har været glade for at være med, da det har bekræftet os i, at vi gør det godt. Det har ikke krævet mange ressourcer af os i en ellers travl hverdag, så vi har fået et stort udbytte ud af en lille indsats. Der, hvor det især har gjort en forskel, er i forhold til, hvor meget vores adfærd i køkkenet kan påvirke energiforbruget” udtaler Jesper Kirketerp.

Download vores case:

Der kan spares penge på at udskifte en næsten ny opvaskemaskine

Energimålingerne visualiserede den præcise fordeling af energiforbruget til de forskellige større køkkenapparater, ventilation m.v.

Både udskiftning af vaskemaskinen og LED-lys er på virksomhedens liste over fremtidige tiltag til energibesparelser:

”Det er noget, som vi helt klart vil se på fremadrettet”, siger Jesper Kirketerp.

Restauranten har fået større fokus på energirigtig adfærd Der er især i forhold til medarbejdernes fokus på energiforbrug, at der kan skabes værdi for restauranten. Sammen med KEN storkøkken har R&M-EL undersøgt og rådgivet restauranten omkring energirigtig adfærd.

FAKTA

  • Radios årlige besparelsespotentiale er vurderet til 3.367 kWh.

R&M-EL har udviklet metoden, hvor energiforbrug måles direkte i restauranternes eltavle. Det konkrete elforbrug måles fordelt på forskellige grupper (og fordeles dermed på apparater m.v.). Via en touch-skærm vises det reelle forbrug til restaurantens ansatte, som kan følge med i, hvordan og hos hvilke apparater energiforbruget finder sted. Metoden er billigere og mere præcis end eksisterende metoder. R&M-EL stod for projektledelse og vejledning af restauranterne.

lignende projekter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment