R&M-EL har netop indgået endnu en rådgiveraftale med Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, om fortsættelse af projektet ”Mobile onlinemålinger af elforbrug”.

Københavns Kommune har med deres ”Kbh 2015 klimaplanen” et mål om at reducere elforbruget i handels- og servicebranchen med 20 % i 2025. Det er et led i denne indsats, at kommunen ønsker at få videreudviklet og afprøvet en forretningsmodel, der skal øge antallet af energirenoveringsprojekter, der gennemføres i erhvervsbygninger i København. Dette projekt bygger på erfaringer og resultater fra projektet ”Mobile onlinemålinger af elforbrug”.

Den nye rådgiveraftale er skabt for at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de aftalte kriterier for kvalitet, totaløkonomi og tid, og fordi Teknik- og Miljøforvaltningen ikke selv råder over de nødvendige forudsætninger eller ressourcer der skal til for at gennemføre projektet.

Nogle af de opgaver, som R&M-EL nu skal i gang med er:

  • Rekruttering af restauranter til implementeringsprojekter.
  • Rekrutteringer af min. 4 storkøkkener/restauranter til energirådgivning.
  • Udvikle/videreudvikle mobile online målinger af elforbrug.
  • Online målinger og rapporter med benchmarking.
  • Udvikling af forretningsmodel.

Yderligere info kan fås ved at kontakte Lars Elmvang, chef for strategi og udvikling på e-mail: lel@rm-el.dk.
.

R&M-ELs mobile datalogger
Lars Elmvang

Bestyrelsesmedlem