Københavns Kommunne har abitiøse målsætninger for reduktion af energiforbruget og i den forbindelse kan R&M-EL Energi-Lab bidrage med at vise energiløsninger i praksis.
Hermed gøres realiseringen af energibesparelser mere forståelig og håndgribelig.