Vi ved hvor vigtig vores kunders tekniske anlæg er for dem og hvor store konsekvenser tekniske fejl kan skabe. Derfor har R&M-EL udviklet en unik digitaliseret vagtordning i samarbejde med IT virksomheden VENTU A/S. Dette skaber sikkerhed for udrykninger i tilfælde af fejl. Vagtordningen baserer sig på følgende:

Vagtkæde og automatisk oprettelse sikrer, at vi altid rykker hurtigt ud

  • Fejlmelding fra CTS anlæg opretter automatisk vagtopgaver i vores IT system og sætter vagtkæden i gang, hvor vagten skal bekræfte modtagelsen af opgaven. Derfor garanteres det, at der altid bliver reageret på fejlmeldinger indenfor fastsat reaktionstid (typisk 1 time)

Let tilgængelig information gør at vi hurtigt kan påbegynde fejlretningen

  • IT systemet sættes op med alt kunderelevant information, som montøren nemt og hurtigt kan tilgå vis sin tablet/PC. F.eks. tegninger over bygninger og lokaler med alarmer, kontaktpersoner, mv.

Vi lærer af tidligere fejl og kan derfor løse problemerne hurtigere

  • IT systemet bliver løbende opdateret med løsninger på tidligere tekniske problemer. Derfor kan vores montører hurtigt se, hvordan fejl af samme type tidligere er blevet løst og på den måde undgå at skulle starte fra bunden af hver gang. Dette betyder, at vi kan løse problemerne hurtigere.

Database med alle fejlmeldinger forebygger nye fejl af samme type

  • Alt data om alle udrykninger gemmes i vores database. Derfor kan vi løbende udtage statistik og analysere de forskellige typer af fejlkilder, der har været. Statistikken kan anvendes til i højere grad at forebygge fejlene.
KONTAKT VEDR. VAGTORDNING
Michael Holm-Christensen

Adm. direktør

VORES KUNDER I VAGTORDNINGEN
Københavns Universitet
Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Universitet – Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet