Mange store og dyre energioptimeringsprojekter når aldrig længere end til skrivebordsskuffen, hvor de ofte strander på grund af praktiske udfordringer. I de virksomheder som faktisk gennemfører forbedringer, sker der ofte det, at det opnåede fokus på energiforbruget aftager, når selve projektet er slut.

For at imødegå denne tendens og sikre at resultaterne bliver forankret i virksomheden, udvikler vi konceptet: Energioptimering 3.0 – forankret i praksis.

Konceptet skal blandt andet sikre jer:

 • Et overblik over jeres energiforbrug uden at I behøver investere i omkostningstunge rapporter.
 • Løsninger til at stoppe spild og få et lavere energiforbrug både på kort og langt sigt.
 • Strategiske målsætninger, der bliver ført ud i livet.
 • Hurtigere og mere holdbare resultater.
 • Højere grad af motiverede medarbejdere.

Energioptimering 3.0 – en anderledes måde at se på energioptimering:

 • Vi tænker ikke kun i tekniske løsninger, men omfavner hele processen fra data over teknik til involvering og adfærd fra den første dag.
 • Vi tager udgangspunkt i praksis og praktiske løsninger og tænker hele tiden på, hvordan vi kan forankre resultaterne.
 • Vi involverer medarbejderne på nye måder. Derfor forventer vi fx, at I deltager i gennemgangen af jeres eksisterende energiforbrug, så I kender jeres udgangspunkt.

Vores mål er to typer af ROI: Return Of Investment og Return Of Involvement.

Energioptimering 3.0

energioptimering_3.0_logo

Hvorfor skal I være testvirksomhed?

Som testvirksomhed deltager I i arbejdet med at udvikle vores nye koncept. Vi vil uden beregning teste første fase af vores koncept i jeres virksomhed, mod at vi får lov til at bruge disse resultater til at validere og tilpasse vores koncept.

Vi indleder samarbejdet med at identificere jeres potentiale for energioptimering. Det gør vi ved at udarbejde en screening, der giver en indikation af hvad det økonomiske potentiale er, samt i hvilket omfang jeres organisation er rustet til indsatsen strategisk og handlingsmæssigt. Vi tilrettelægger det samlede forløb, så det matcher jeres behov og ressourcer.

Hvad kræver vi af testvirksomhederne?

Vi søger fem visionære testvirksomheder og stiller følgende krav:

 • Mellem 50 og 300 medarbejdere.
 • Et areal på max. 10.000 m2.
 • Mulighed for at stille en person til rådighed til gennemgang af virksomhedens el-forbrugende udstyr. Der er her tale om belysning, ventilation, elektriske apparater mv. Ved ressourcemangel er det dog muligt at tilkøbe sig hjælp til at gennemføre denne del.
 • Udføre gennemgangen senest fredag den 6. september.

Ønsker I at deltage som testvirksomhed, så kontakt en af følgende kontaktpersoner:

 • Christian Thysen, KeepFocus, ct@keepfocus.dk, tlf. 52 40 87 65
 • Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, jette@groconsult.dk, tlf. 61 14 72 24
 • Claus Harrison, R&M-EL, cha@rm-el.dk, tlf. 20 73 42 43

Energioptimering 3.0 – forankret i praksis er et samarbejde mellem tre virksomheder
Bag konceptet står virksomhederne groconsult, KeepFocus og R&M-EL. Når I samarbejder med os møder I tre samarbejdspartnere, der hver især er specialister på deres område, og som har organisationen til at kunne tilpasse løsningerne bedst muligt til den enkelte kunde.

KeepFocus
groconsult